Nieuws

(27 juni 2024)
Jaarverslag 2023
Ons jaarverslag 2023 is nu te lezen op deze website. Tevens heeft op 26 juni 2024 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De jaarrekening 2023 is goedgekeurd en ook zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd.

(27 juni 2024)
Bestemmingsplan zonnepark ZEBRA Millingen vastgesteld
Na een lange discussie tussen raadsfracties heeft de gemeenteraad op 22 mei het bestemmingsplan van het toekomstig zonnepark bij Millingen vastgesteld. Moties en amendementen kregen geen meerderheid. Dit betekent dat nu de weg vrij is voor realisering van het plan voor 50 hectare zonnepanelen (43 ha op land, 7 ha op water), met de panelen in dichte oost-westopstelling. Daaromheen/naast wordt 50 ha landbouwgrond ingericht voor natuur en landschap.

(29 mei 2024)
(Inter)Nationaal Park Reichswald /Ketelwald
Helaas heeft de Kreistag Kleve besloten niet in te gaan op de nominatie van het Reichswald als mogelijk Nationaal Park. Een groep burgers heeft nu een petitie opgestart met als doel een referendum onder de inwoners van de Kreis Kleve af te dwingen waarin zij zich kunnen uitspreken over de wenselijkheid van een Nationaal Park.

(29 mei 2024)
Landschapswandeling in het Schildbroek
Op zondagmiddag 30 juni a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een publiekswandeling onder leiding van gidsen in het Schildbroek. Enigszins verstopt achter De Horst, nabij de Duitse grens, is hier sinds 2012 nieuwe natuur in ontwikkeling, met prachtige resultaten. De geschiedenis van het gebied krijgt ruimschoots aandacht, evenals de flora en fauna die in het nieuwe natuurgebied voorkomt.

(14 mei 2024)
Landschapswandeling 26 mei 2024
De eerste publiekswandeling van Landschapsbeheer Groesbeek dit jaar wordt gehouden op 26 mei in het heuvelachtige natuurgebied tussen Berg en Dal en Beek: langs de Wylerberg, Kleverberg, Keteldal en Vossenberg, door het dal van Palland en langs huis Wylerberg via het Filosofendal. De route gaat door een zeer fraai natuurgebied met prachtige vergezichten en doorkijkjes en verbindt hiermee letterlijk de diverse hoogtepunten aan elkaar.

(18 maart 2024)
NLDoet 2024: Vleermuizenkasten gemaakt
Tijdens de jaarlijkse NLdoet werkochtend voor de jeugd op 16 maart zijn dit jaar vleermuizenkasten gemaakt. De houtafdeling van Pluryn had voor ons het hout voorgezaagd waarna ca. 45 kinderen de kasten in elkaar konden spijkeren en ook nog fraai hebben gedecoreerd met tekeningen op de voorkant. Het was weer een geslaagde ochtend, met dank aan het Oranjefonds voor de financiële bijdrage.

(8 februari 2024)
Zienswijze op plan zonnepark ZEBRA Millingen ingediend
Samen met IVN Rijk van Nijmegen heeft de WMG een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan voor het grote zonnepark tussen Leuth en Millingen. Het voornemen is hier 50 ha zonnevelden (43 ha op land, 7 ha op water) aan te leggen, met de panelen in dichte oost-westopstelling. Daaromheen/naast wordt 50 ha landbouwgrond ingericht voor natuur en landschap.

(10 januari 2024)
(Inter)Nationaal Park Reichswald /Ketelwald
In 2023 heeft de deelstaat Nordrhein Westfalen bekend gemaakt een tweede Nationaal Park te willen aanwijzen. Daarvoor zijn zes kandidaatgebieden genomineerd waaronder het Reichswald. De WMG is warm voorstander van deze nominatie en spant zich ervoor in dat ook het Nederlandse bos op de stuwwal hierbij kan aansluiten. Met als doel een (Inter)Nationaal Park Reichswald/Ketelwald.

(4 januari 2024)
Energietransitie: zonnepark ZEBRA Millingen in procedure
Nadat vorig jaar middels een omgevingsvergunning het groene licht werd gegeven aan de realisering van zonnepark Lagewald, is nu het ontwerp bestemmingsplan voor het grote zonnepark tussen Leuth en Millingen ter inzage gelegd. Het plan is hier 50 ha zonnevelden (43 ha op land, 7 ha op water) aan te leggen, met de panelen in dichte oost-westopstelling. Daaromheen/naast wordt 50 ha landbouwgrond ingericht voor natuur en landschap.

(13 december 2023)
Herinrichting Ooijse graaf
Naar aanleiding van onze kritische zienswijze op name de hydrologie in het ontwerp bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden met ARK/K3. Daarin is aangegeven dat er onlangs 5 ha extra grond voor natuur naast het projectgebied is aangekocht. Toegezegd is dat hierin naast rietmoeras ruimte komt voor ondiepe, altijd water bevattende kleiputplassen waarin de vegetatie van Krabbenscheer-Fonteinkruid tot ontwikkeling kan komen. Met deze afspraak is de grootste angel uit onze bedenking gehaald.

(13 december 2023)
Nieuw Milieujournaal
Net voor de Kerst komt Groesbeeks Milieujournaal 191 uit, met 60 pagina's het dikste nummer ooit! In dit WMG-jubileumjaar wordt teruggeblikt op 50 jaar WMG-activiteiten. Verder veel verschillende onderwerpen: het laatste deel van de geschiedenis van landgoed de Sint-Jansberg, de mogelijkheid van een (Inter)Nationaal Park Reichswald /Ketelwald, een interview met De Biesterhof, stand van zaken energietransitie etc.

(28 november 2023)
Aankondiging LBG-infoavond over spechten
Op 12 januari 2024 organiseert Landschapsbeheer Groesbeek weer een informatieavond in dorpshuis De Slenk op De Horst. Onderwerp is dit keer de middelste bonte specht waarover Rob Bos een film in het Groesbeeks bos heeft gemaakt. Ook zal Henny Brinkhof nieuwe beelden van het gedrag van de zwarte specht laten zien en daarover vertellen.

(28 november 2023)
Programma LBG-natuurwandelingen 2024 bekend
Ook in 2024 zijn er weer drie leuke natuurwandelingen met gids in en rond Groesbeek. Het programma staat nu op de website. T.z.t worden de wandelingen in de media nogmaals aangekondigd.

(15 november 2023)
Energietransitie: zonnepark Lagewald vergund
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van zonnepark Lagewald. Het inrichtingsplan is aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. De wijziging komt helaas slechts deels tegemoet aan het verzoek van de WMG om geen zonnepanelen te leggen op het zuidelijke perceel, met cultuurhistorische inrichting en bijzonder fraai uitzicht op het achterliggende, kleinschalige landschap.

(15 november 2023)
Nog veel vragen bij herinrichting Ooijse graaf
Onze vragen naar aanleiding van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan voor herinrichting van de Ooijse graaf zijn nog steeds niet beantwoord. Wij willen o.a. weten of en welke gevolgen de verwachte nivellering van de grondwaterstand heeft op het naastgelegen Natura2000-gebied Ooijse graaf (onderdeel van Rijntakken). Ook vragen wij ons af of zandwinning (met als gevolg een put van 20 hectare groot en 30 meter diep) werkelijk noodzakelijk is om hier aan natuurherstel te doen.

(9 november 2023)
Vrijwilligers, bedankt!
Landschapsbeheer Groesbeek bedankt de deelnemers aan de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 4 november 2023. Onder leiding van Landschapsbeheer Groesbeek gingen maar liefst 70 deelnemers aan de slag in de spoorkuil. O.a. de Aardsterren en Aardmannetjes, twee natuurclubs van de WMG, waren van de partij. Over de hele spoorhelling tussen bruggetje en Biesseltsebaan is de opslag van Amerikaanse eik weggezaagd en afgevoerd. Daarmee blijft het gebied geschikt als leefgebied voor de zandhagedis.

(27 september 2023)
Lezing over duurzame landbouw op 27 oktober
In het kader van 50 jaar WMG hebben we een bijzondere lezing op het programma staan. Meino Smit is in 2018 gepromoveerd aan de Universiteit Wageningen op de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Uit zijn onderzoek bleek dat die helemaal niet zo duurzaam en efficient is als vaak wordt beweerd, het gebruik van energie en grondstoffen is schrikbarend hoog. Dat is niet houdbaar in de toekomst. Hoe het wel kan, gaat hij ons vertellen.

(24 september 2023)
Natuurwandeling Dekkerswald
De laatste excursie van LBG in 2023 vindt plaats op zondagmiddag 22 oktober op Dekkerswald. De cultuurhistorie van het medisch centrum komt uitgebreid aan bod, evenals de natuurontwikkeling van het bijbehorende bos. Nu het terrein niet meer met een hekwerk is afgesloten, heeft dat gevolgen voor de flora en fauna.

(22 september 2023)
Landelijke Natuurwerkdag op 4 november in de spoorkuil
Op zaterdag 4 november 2023 tijdens de Landelijke Natuurwerkdag gaat Landschapsbeheer Groesbeek aan de slag in de spoorkuil. Ter hoogte van de reptielenschermen gaan we bomen en struiken terugzetten/afzagen op de noordhelling (de kant waar de zon op schijnt, ideaal leefgebied voor reptielen). Door teveel schaduw is het gebied ongeschikt aan het worden voor reptielen. Alle hulp is welkom!

(25 augustus 2023)
Landschapsbeheer Groesbeek gaat weer aan de slag
De vakantie en het broedseizoen zijn weer voorbij, dat betekent dat de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek weer aan de slag gaan. Op zaterdag 2 september a.s. wordt er van 9-12 u gewerkt in het Hulschbroek, een klein natuurperceeltje tussen Groesbeek en De Horst. Buiten in de natuur werken is goed voor hoofd en lijf! Wil je een keer komen meewerken om te ervaren of deze activiteit iets voor je is, dan ben je van harte welkom.

(25 augustus 2023)
Archief Groesbeeks Milieujournaal
We zijn volop bezig met het scannen en op de website plaatsen van oude nummers van het milieujournaal. Het eerste nummer verscheen in 1978. Warm aanbevolen voor wie wil weten op welke onderwerpen de milieuwerkgroep zich in de afgelopen 50 jaar heeft gericht.

(11 augustus 2023)
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Ooijse graaf
Op 27 mei 2023 hebben we een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Herinrichting Ooijse graaf. We zijn groot voorstander van nieuwe natuurontwikkeling, maar in dit geval hebben we een aantal vragen en zorgen die we graag beantwoord zien.

(11 augustus 2023)
Webpagina overige onderwerpen aangemaakt
Voor onderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening waarvoor geen of nog geen afzonderlijke pagina is aangemaakt, hebben we nu een pagina 'Overige onderwerpen' gemaakt.

(7 augustus 2023)
Met LBG naar de Biesselt
Op zondag 10 september organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een excursie in de Biesselt. Centraal gelegen tussen de bossen van Groesbeek en Mook bovenop de stuwwal is het van oudsher een geliefde woonstek. Woon- en verblijfsporen uit het verleden zijn op diverse plekken te vinden.

(6 augustus 2023)
Omgevingsvergunning plan zonnepark Lagewald
Het inrichtingsplan voor zonnepark Lagewald dat het college in procedure heeft gebracht vinden wij een te grote aantasting van het landschap, en te weinig meerwaarde voor de natuur hebben. Daarom gaat de WMG een zienswijze op het ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning indienen, samen met twee andere natuurorganisaties.

(6 augustus 2023)
Fietspad spoorkuil: verlenging reptielenschermen
Aanstaand winterseizoen gaat de gemeente de reptielenschermen verlengen tot aan de Biesseltsebaan. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het jarenlange verzoek van de WMG om de reptielen in de spoorkuil beter te beschermen tegen het verkeer op het fietspad. Ook worden er maatregelen genomen om het leefgebied van reptielen te verbeteren. Met dit collegebesluit komt een eind aan jarenlang gesteggel.

(8 mei 2023)
Energietransitie: plan zonnepark Lagewald
Het inrichtingsplan voor zonnepark Lagewald dat het college in procedure wil brengen bevat veel te weinig ruimte voor natuur en landschap. Na protest van de buurt is een veld geschrapt en wil men de resterende velden volleggen met zonnepanelen. Het mooie voornemen om met de komst van het zonnepark tegelijkertijd het leefgebied van (akker)vogels zoals de patrijs te verbeteren, is daardoor als een kaartenhuis in elkaar gestort. De WMG vraagt de gemeenteraad om het plan aan te passen.

(30 april 2023)
Milieujournaal 189
In het nieuwste Milieujournaal 189 (april 2023) aandacht voor het 50-jarig bestaan van de WMG. In dat kader blikken we hele jaar in het milieujournaal terug op onderwerpen waarmee we te maken hebben gehad, dit keer: de ruilverkaveling Groesbeek en de onverharde wandelpaden. Verder o.a. een reportage over Wijngaard Van Ditshuizen, voorheen tuinderij Zonneklaar, het oudste ecologische tuinbouwbedrijf van Groesbeek. De serie over ons voedsel kijkt dit keer naar spinazie. En we kunnen het tweede deel lezen van de geschiedenis van landgoed Sint-Jansberg.

(30 april 2023)
Met LBG naar de Botterpot
Op zondag 4 juni organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een excursie in De Bruuk, botanisch een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Hier vind je nog blauwgraslanden met zijn grote diversiteit aan bijzondere plantensoorten. Voor wie in de gemeente Berg en Dal woont en nog nooit in De Bruuk is geweest, kom naar deze excursie en verbaas je over het natuurschoon zo dicht bij huis!

(16 maart 2023)
Bestemmingsplan Groen Groesbeek
Update: op 16 maart staat het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad. Naar aanleiding van onze brief hierover waarin we onze zorgen uitspreken over de hydrologische onderbouwing van het plan hebben we overleg gehad met de projectontwikkelaar en gemeente. Daarbij zijn toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt om te voorkomen dat er door verstoring van leemlagen wijzigingen in grondwaterstromingen ontstaan.

(13 maart 2023)
Insectenhotels gemaakt
Tijdens de jaarlijkse NLdoet werkochtend voor de jeugd op 11 maart zijn dit jaar insectenhotels gemaakt. De houtafdeling van Pluryn had voor ons het hout voorgezaagd waarna de kinderen de hotels in elkaar konden spijkeren en vullen met riet, bamboe, brandnetelstengels, klei en schapenwol. Het was weer een prachtige ochtend, mede dankzij het lentezonnetje. Met dank aan het Oranjefonds.

(10 maart 2023)
Bestemmingsplan Groen Groesbeek
Op 16 maart staat het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad. De WMG heeft de zienswijzenota en de wijziging van het plan bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat de hydrologische onderbouwing van het plan niet op orde is. Daardoor kunnen er grote risico's ontstaan voor de omgeving door onvoorziene wijzigingen in grondwaterstromingen.

(18 februari 2023)
Vogelexcursie voor beginners
Omdat de WMG dit jaar 50 jaar bestaat, organiseren we het hele jaar door bijzondere activiteiten voor onze leden en belangstellenden. Op zondagochtend 12 maart gaan we op de fiets vogels kijken in de Ooijpolder. Het is nu de tijd van de overwinterende eenden, ganzen en andere watervogels. Bij voldoende belangstelling houden we ook nog een infoavond op 10 maart, voorafgaand aan de fietstocht. Speciaal voor beginners en iedereen die meer wil weten over vogels.

(15 januari 2023)
LBG excursies 2023
Ook in 2023 organiseert Landschapsbeheer Groesbeek weer een viertal leuke publiekswandelingen door de mooie natuur in en rond Groesbeek. Dit jaar staan resp. Reichswald, De Bruuk, Biesselt/Groesbeeks bos en Dekkerswald op het programma.

(29 december 2022)
LBG, 7 januari 2023: wilgen knotten in de Foeperpot
Op zaterdag 7 januari beginnen we het nieuwe jaar van Landschapsbeheer Groesbeek met wilgen knotten in de Foeperpot (Nieuwe Drulseweg, Groesbeek). Van 9-12 uur. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

(20 december 2022)
Beleidskader horeca en buitengebied: onderonsje
Na een onderonsje van gemeente, agrarisch ondernemers en horecasector is het beleidskader horeca en buitengebied aangepast en goedgekeurd door de raad. Terwijl er inhoudelijk nog wel de nodige vragen en opmerkingen bij te maken zijn. De WMG zal die t.z.t. bij de procedure voor het omgevingsplan aan de orde stellen.

(17 december 2022)
Milieujournaal 188
In het nieuwste Milieujournaal nr. 188 veel aandacht voor de klimaatcrisis en mogelijke (mede)oplossingsrichtingen: is 'degrowth' of ontgroei een te verkiezen alternatief voor het dogma van economische groei? Moeten we noodgedwongen aan de kernenergie? En hoe gaat de energiecoach te werk? Verder de stand van zaken in de stikstofcrisis. Wat betreft de cultuurhistorie van Groesbeek deel 1 over de geschiedenis van landgoed Sint-Jansberg. En in de serie Ons voedsel gaat het dit keer niet over een soort voedsel maar over smaak: umami.

(27 november 2022)
Vooraankondiging: LBG-filmavond op 13 januari 2023
Op 13 januari 2023 staat de vertoning van een documentaire op het programma van Landschapsbeheer Groesbeek. Rob Bos maakte die over 50 jaar roofvogelonderzoek in het Reichswald. Aan de orde komen o.a. de gebruikte methoden en de resultaten van het onderzoek.

(10 oktober 2022)
Zaterdag 5 november 2022, Spoorgat: Natuurwerkdag
Op zaterdagochtend 5 november doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de landelijk Natuurwerkdag. Dit jaar wordt er gewerkt in het buitengebied, op het natuurperceel het Spoorgat. Daar staat voornamelijk zaagwerk (en opruimen van het hout) op het programma. Iedereen is welkom om te komen helpen.

(10 oktober 2022)
LBG-wandeling bij Berg en Dal
Op zondagmiddag 13 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurwandeling met gidsen. Dit keer gaan we een herfstwandeling maken bij Berg en Dal. We starten bij De Holthurnsche Hof en lopen door de bossen van het Nederrijk, via de Duitse grens naar de Duivelsberg.

(10 oktober 2022)
Beslissing op bezwaar kapvergunning bouwlocatie Schreven
Zoals verwacht heeft de bezwarencommissie geadviseerd ons bezwaar tegen de verleende kapvergunning ongegrond te verklaren. Dit heeft de ODRN overgenomen in de beslissing op bezwaar. We gaan niet in beroep. Wel blijven we het jammer vinden dat er niet zorgvuldiger wordt omgegaan met bestaande bomen en bestaand groen op bouwlocaties.

(28 september 2022)
Milieujournaal
In het nieuwste Milieujournaal nr. 187 wordt weer een ander stuk geschiedenis van Groesbeek onder de loep genomen: Klein Amerika waar grootgrondbezit tot 1970 de dienst uitmaakte. Recenter is het onderzoek naar het voorkomen van de veldleeuwerik als broedvogel in Groesbeek, o.a. op Klein Amerika. Een redactioneel artikel over hoe Nederland al vijftig jaar milieuproblemen onvoldoende aanpakt. Verder aandacht voor twee initiatieven voor duurzame landbouw: de nieuwe voedseltuin waar vrijwilligers groenten telen voor de voedselbank en een tweede voedselbos(je) in Groesbeek. En in de serie Ons voedsel gaat het dit keer over komkommer.

(10 september 2022)
Jeugdgroepen weer gestart
De jeugdgroepen van LBG - de Aardhommels, Aardmannetjes en Aardsterren - zijn weer gestart na de zomervakantie. Bij de Aardhommels (8-12 jaar) is nog plek voor enkele kinderen.

(10 september 2022)
Werken aan natuur en landschap
Begin september is Landschapsbeheer Groesbeek weer opgestart met de maandelijkse werkochtenden. Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er door vrijwilligers gewerkt, van 9-12 uur, ergens op een natuurterrein rond Groesbeek. Ook is er een kleine maandagochtendgroep voor kleinere klussen. Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.

(10 september 2022)
Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Groen Groesbeek
De WMG heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 53 woningen op het terrein van het voormalige tuincentrum Groen Groesbeek aan de Knapheideweg. We zijn niet tegen deze bouwlocatie, maar hebben nog wel vragen en zorgen over aspecten aangaande bodem, water en duurzaamheid.

(24 juli 2022)
Hoorzitting bezwarencommissie over kapvergunning bouwlocatie Schreven
Op 12 juli waren we bij de bezwarencommissie voor de zitting over ons bezwaar tegen de verleende kapvergunning bij bouwlocatie Schreven. Hoewel kapvergunning is verleend voor 89 bomen, kwam de ODRN in haar verweerschrift opeens met het argument dat slechts 5 bomen kapvergunningplichting waren en dat dit per abuis niet was aangegeven in de vergunning.

(24 juli 2022)
Langs de beken op De Horst
Op zondagmiddag 18 september a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurwandeling met gidsen. Dit keer gaan we een flinke wandeling maken langs de beken rond De Horst. De laatste jaren zijn er volop werkzaamheden aan de beken om enerzijds een grotere waterafvoer mogelijk te maken, maar ook om bij droogte het water langer vast te houden. Of de natuur hier ook bij gebaat is zullen we deze middag gaan ontdekken.

(24 juni 2022)
Jaarverslag 2021
In de algemene ledenvergadering van 22 juni werd het jaarverslag 2021 gepresenteerd, nu ook te lezen op onze website. Tevens werd de jaarrekening goedgekeurd en ook werden de zittende bestuursleden herbenoemd.

(24 juni 2022)
Bezwaar tegen kapvergunning bouwlocatie Schreven
Drie maanden na het indienen van een formeel bezwaar tegen de verleende kapvergunning op bouwlocatie Schreven (Kloosterstraat/Gooiseweg, Groesbeek) hebben we nog niets gehoord van de gemeente. Formeel staat er 12 weken voor het nemen van een beslissing op bezwaar. Procedureel heeft de gemeente er al eerder een potje van gemaakt. De bomen waren namelijk al gekapt voordat de kapvergunning werd verleend.

(6 juni 2022)
Bezwaar tegen windturbines naast het Reichswald
De WMG heeft bij de Kreis Kleve bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van twee windturbines pal naast het Reichswald. De ecologische beoordeling is volgens ons onder de maat. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met het feit dat dit deel van de stuwwal van groot belang is voor de vogeltrek. Ook wordt miskend dat gevoelige broedvogels zoals wespendief, havik en rode wouw veel verder van hun nest foerageren dan de afstandsnorm die de vergunningaanvrager op basis van oud onderzoek hanteert.

(1 juni 2022)
Met LBG naar het Nederrijk
Op zondagmiddag 26 juni a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurwandeling met gidsen. Dit keer staat het Nederrijk centraal. De historie van dit voormalige landgoed zal uitgebreid aan bod komen, evenals de flora en fauna die we onderweg tegenkomen zoals bloemrijke akkerstroken en oude graanrassen.

(1 juni 2022)
Milieujournaal
In het nieuwste Milieujournaal nr. 186 wordt weer een ander stuk geschiedenis van Groesbeek onder de loep genomen: Landgoed Rhätia waar nu de golfbaan ligt. Van recente datum is de verlegde Ashorstersloot die de verdroging van De Bruuk moet tegengaan: wat kunnen we daar qua natuurontwikkeling verwachten? Verder aandacht voor de stand van zaken in de plannen voor zonneparken in Berg en Dal en voor windturbines net over de grens. En voor de vraag of het ook anders kan. In de reeks over biologische landbouw werd groentebedrijf De Lijsterbes bezocht. En in de serie Ons voedsel gaat het dit keer over citrus.

(12 mei 2022)
Bestuurswisseling: nieuwe secretaris
Per 1 mei heeft ons bestuurslid Joost Buers om gezondheidsredenen zijn functie als secretaris van het bestuur neergelegd. Het bestuur dankt Joost voor de vele jaren dat hij deze functie heeft vervuld. Als nieuwe secretaris is benoemd bestuurslid Victorien Mertens. Tevens hebben we een nieuw contact-emailadres in gebruik genomen: secretaris@wmg-groesbeek.nl

(7 april 2022)
Fietspad spoorkuil: hoe staat het met de zandhagedis?
Op 5 april hadden we weer overleg met de gemeente over het grote aantal gesneuvelde reptielen op het fietspad door de spoorkuil. Zoals verwacht leverde dit weinig nieuws op. De WMG heeft gevraagd om meer detaillering van het populatieonderzoek naar de zandhagedis, omdat wij ons zorgen maken over de stand van de populatie.

(29 maart 2022)
Fietspad spoorkuil: aangegane verplichtingen nakomen!
Op 5 april a.s. staat er weer overleg gepland met de gemeente over het grote aantal gesneuvelde reptielen op het fietspad door de spoorkuil. Ook in 2021 was dat veel hoger dan de acceptabele bovengrens die in 2016 in het Maatregelenplan Fietspad Spoorkuil is afgesproken tussen gemeente, WMG en Ravon. De WMG vraagt al jaren om aanvullende beschermende maatregelen, of anders gezegd: wij willen dat de gemeente zich aan de aangegane verplichtingen houdt.

(20 maart 2022)
Beleidskader horeca: hoe staat het daarmee?
Uit de beantwoording van raadsvragen maken we op dat er een commissie is ingesteld van agrarisch ondernemers en horecasector ten einde tot een soort compromis te komen over de regels in het nog door de raad vast te stellen beleidskader. Maar wie komt er op voor de belangen van natuur, milieu en landschap en burgers in het buitengebied. Want die mogen niet meepraten, en ook de WMG niet.

(20 maart 2022)
NLdoet 2022: nestkasten gemaakt
Dankzij het Oranjefonds kunnen we ieder jaar een mooie activiteit van NLdoet voor de jeugd organiseren; het timmeren van een nestkast is het populairst, dus dat hebben we dit jaar weer gedaan. Op zaterdag 12 maart kwamen meer dan 25 kinderen naar de Tullekesbom om een nestkast (model grauwe vliegenvanger, ook geschikt voor merel en roodborst) in elkaar te zetten. Veel kinderen versierden de nestkast met fraaie tekeningen.

(16 maart 2022)
WMG tegen bouwplannen op landgoed Nederrijk
Het gemeentebestuur heeft ingestemd met een principeverzoek voor woningbouw op landgoed Nederrijk. Revitalisering van het landgoed, noemt men dat. Met de opbrengst zou o.a. 'achterstallig onderhoud' van het bos worden aangepakt. Volgens de WMG is woningbouw helemaal niet nodig en zelfs ongewenst om de huidige natuurwaarden in stand te houden.

(17 februari 2022)
Toetsingskader kleinschalige woningbouw vastgesteld
Het college heeft het Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven vastgesteld. Deze beleidsregel moet het gemeentebestuur helpen bij het beoordelen van aanvragen voor woningbouw (max. 4 woningen) die niet binnen het bestemmingsplan passen. Het gaat dan met name om het bouwen in tuinen. Hoewel het beleidsstuk op enkele punten is verduidelijkt, is helaas weinig tegemoet gekomen aan de inhoudelijke punten uit de inspraakreactie van de WMG.

(17 februari 2022)
Landschapsbeheer weer volop aan de slag
Sinds kort is het vrijwillig landschapsbeheer weer opgestart. En dat is maar goed ook, want de winterperiode is bij uitstek de tijd voor snoeiwerk. We hebben hiervoor zelfs extra zaterdagochtenden ingepland. Er is inmiddels ook een maandagochtendgroep actief die van 9 tot 12 kleinere klussen oppakt. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te komen maken met het werk van LBG.

(1 februari 2022)
Project Herstel blauwe motor stuwwal
De WMG is uitgenodigd om mee te praten over het project Herstel blauwe motor stuwwal. Dit is een van de projecten die voortkomen uit de Regionale Klimaatadaptatiestrategie. De provincie Gelderland is trekker van dit project en wil nu met gemeenten, waterschap en een aantal stakeholders aan de slag met concrete uitvoering. De WMG is blij dat dit probleem wordt opgepakt; aanpak van de verdroging is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie.

(18 januari 2022)
Ook in 2021 te hoge reptielensterfte op fietspad spoorkuil
Vorig jaar zijn 42 zandhagedissen en 1 hazelworm doodgereden op het fietspad door de spoorkuil. Daarmee was ook in 2021 het aantal gesneuvelde reptielen veel hoger dan de acceptabele bovengrens die in 2016 in het Maatregelenplan Fietspad Spoorkuil is afgesproken tussen gemeente, WMG en Ravon. De WMG vraagt al jaren om aanvullende beschermende maatregelen. Op 1 februari hebben we weer overleg met de wethouder.

(18 januari 2022)
Energietransitie: waar staan we nu?
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke visie duurzame energieopwekking vastgesteld. Windenergie is geen optie, zonneparken wel. Enkele pilots voor zonneparken zijn in ontwikkeling. Zowel de landschappelijke inpassing, in combinatie met versterking van de biodiversiteit, als het creëren van maatschappelijk draagvlak roepen veel discussie op.

(15 januari 2022)
NLdoet 2022: nestkasten maken
Dankzij het Oranjefonds kunnen we ieder jaar een mooie activiteit van NLdoet voor de jeugd organiseren; het timmeren van een nestkast is het populairst, dus dat gaan we dit jaar weer doen. Op zaterdag 12 maart, van 9-12 uur. Wij zorgen voor de materialen, ieder kind mag een nestkast in elkaar zetten en mee naar huis nemen om in de tuin op te hangen. Aanmelden via de website van NLdoet.

(3 januari 2022)
Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een normaal regenjaar (2021), volgend op drie droge zomers, alles weer bij het oude is heeft het mis. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.

(28 december 2021)
Nieuwe jeugdgroep van start
In januari 2022 begint een nieuwe jeugdgroep van de WMG, voor kinderen van 6-8 jaar. Paddestoelen zoeken, spechten spotten, herten kijken in het Reichswald, speurtocht in het Avonturenbos, op blote voeten door de beek om stekelbaarsjes te vangen, met een roofvogelonderzoeker mee om buizerds te ringen.

(28 december 2021)
Inspraakreactie Toetsingskader kleinschalige woningbouw
De WMG heeft een uitgebreide inspraakreactie gegeven op het ter inzage gelegde beleidsstuk Toetsingskader kleinschalige woningbouwinitiatieven. Deze beleidsregel moet het gemeentebestuur helpen bij het beoordelen van aanvragen voor woningbouw (max. 4 woningen) die niet binnen het bestemmingsplan passen. Het gaat dan met name om het bouwen in tuinen.

(28 december 2021)
Milieujournaal
In het nieuwste milieujournaal nummer 185 wordt na artikelen over de landgoederen Nederrijk en Den Heuvel een ander deel van Groesbeek onder de cultuurhistorische loep genomen: Dekkerswald en De But. Ook de energietransitie is een terugkerend onderwerp, dit keer staat geothermie centraal. Wat helaas ook een blijvertje dreigt te worden is de verdroging en daling van de grondwaterstand in Groesbeek, zo blijkt uit de langjarige metingen in het artikel over verdroging. In de serie Ons voedsel gaat het dit keer over thee.

(11 december 2021)
WMG tegen gekozen locatie Knarrenhof
In een brief aan college en raad heeft de WMG haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het principebesluit om bebouwing (3 blokken van in totaal 18 appartementen) toe te staan in de (achter)tuinen tussen Pannenstraat en Mooksestraat. Wij vinden dat deze groene ruimte onbebouwd moet blijven, uit ecologisch en cultuurhistorisch /stedenbouwkundig oogpunt.

(17 november 2021)
WMG en de gemeenteraadsverkiezingen 2022
Er liggen tal van grote en kleinere uitdagingen op het bord van de gemeente. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 heeft de WMG de lokale politiek benaderd en aangegeven graag mee te denken over een duurzame, groene leefomgeving waarin gewoond en gewerkt wordt. Ter inspiratie hebben we een aantal ideeën op papier gezet. Wij vinden dat de gemeente haar burgers moet durven aanspreken over wat ieder kan bijdragen, zelf het goede voorbeeld moet willen geven en vooral ook groen beleid durven maken!

(28 oktober 2021)
Met LBG naar de Biesselt
Op zondagmiddag 28 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) weer een natuurexcursie. Dit keer staat de Biesselt centraal. Deze buurtschap tussen Groesbeek en Mook heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Door de LBG-gidsen zal onderweg uitgebreid over natuur en historie verteld worden.

(6 oktober 2021)
Zaterdag 6 november, Galgenhei: Natuurwerkdag
Op zaterdagochtend 6 november a.s. doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de landelijk Natuurwerkdag. Van 9 tot 13 uur wordt er gewerkt op de Galgenhei, het prachtige natuurgebiedje langs de Nieuweweg. Iedereen is welkom om te komen helpen.

(2 september 2021)
De Aardhommels gaan weer vliegen!
Op zaterdag 18 september a.s. gaan de Aardhommels weer van start. Elke twee weken gaat deze jeugdgroep (9 t/m 12 jaar) op zaterdagochtend tussen 9 en 12 uur in de natuur op zoek naar interessante dingen. Heb je zin om mee te doen, meld je dan meteen aan bij de leiding.

(2 augustus 2021)
Milieujournaal
Het nieuwste milieujournaal nummer 184 bevat het tweede deel over de geschiedenis van landgoed Nederrijk dat de twintigste eeuw, de tijd van Jurgens, beschrijft. Met een routebeschrijving kan de lezer zich al wandelend door het gebied een beeld vormen van het landgoed. wandelroute zodat de lezer ter plekke kan zien wat er nog is van het landgoed. Ook start een nieuwe serie artikelen over de verduurzaming van de landbouw in onze gemeente, met in de aftrap een bezoek aan biologische tuinderij Gordons spoor.

(29 juli 2021)
Pleidooi voor lagere snelheid Mooksebaan
Naar aanleiding van een tweetal verkeersbesluiten met als doel het veiliger maken van de kruising bij 't Zwaantje heeft de WMG bij het gemeentebestuur gepleit voor verlaging van de maximumsnelheid op de Mooksebaan (traject vanaf bebouwde kom Groesbeek tot aan 't Zwaantje) van 80 naar 60 km/uur. Veiliger voor mens en dier.

(5 juli 2021)
Gemotoriseerd verkeer weren van zandpaden
Het is druk geworden op de onverharde paden in het buitengebied, met wandelaars, fietsers, mtb-ers, ruiters etc. En ontstaan er gevaarlijke situaties op o.a. de Zevendalsebaan en (een deel van de) Zandbaon waar ook nog gemotoriseerd verkeer is toegestaan. Omdat auto's en motoren hier niets te zoeken hebben, heeft de WMG een verzoek ingediend bij de gemeente om op deze trajecten een geslotenverklaring voor dit verkeer in te stellen.

(5 juli 2021)
LBG-wandeling op 5 september 2021
Op zondag 5 september a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) haar eerste natuurwandeling van dit jaar. Dit keer staat het voormalige landgoed Nederrijk centraal. Ooit eigendom van de familie Jurgens, bestaande uit bossen, landbouwgrond en tien pachtboerderijen. In het bos zijn nog tal van landgoedelementen te vinden. N.B. Vooraf aanmelden is verplicht.

(21 juni 2021)
Melkfabriek van de baan
Volgens berichten in De Gelderlander is het 4 ha grote perceel met daarop de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp verkocht aan een projectontwikkelaar die ook de voormalige voetbalvelden van Achilles heeft gekocht. Woordvoerder Schiphorst bevestigt namens Kees Koolen dat het plan voor een melkfabriek hier van de baan is. Dit is in ieder geval goed nieuws.

(2 juni 2021)
Respectering van perceelsgrenzen gevraagd
Al meerdere jaren constateren wij dat gemeentelijke bermen nogal gemakkelijk lijken te worden meegeploegd of bespoten met bestrijdingsmiddelen van naburige agrarische percelen. Ook in voorjaar 2021 hebben wij diverse gevallen daarvan gevonden. In een brief aan de ZLTO afdeling Rijk van Nijmegen vragen we aandacht voor dit probleem.

(2 juni 2021)
LBG gaat weer aan het werk!
Nu de coronaversoepelingen zijn ingezet, kunnen de vrijwilligers van Landschapsbeheer Groesbeek weer aan het werk. Op zaterdag 5 juni is LBG aanwezig in het Schildbroek, het mooie natuurgebiedje achter de Boersteeg. Omdat het broedseizoen is, wordt er natuurlijk niet gezaaid en gesnoeid, maar er zijn nog voldoende andere klusjes om te doen. Belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te komen maken met het werk van LBG.

(2 juni 2021)
NLdoet 2021: nestkasten gemaakt
Het was weer een mooie actie, meedoen met NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds die dit jaar in het laatste weekend van mei plaats vond. Er kwamen zo'n 25 kinderen naar de Tullekesbom om een nestkast in elkaar te zetten, soms met een beetje hulp van een handige ouder of opa. Iedereen ging tevreden naar huis met een nestkast die in de eigen tuin kan worden opgehangen. Met dank aan het Oranjefonds.

(3 mei 2021)
Milieujournaal
Het nieuwste milieujournaal nummer 183 dat heel binnenkort verschijnt, besteedt weer veel aandacht aan lokale onderwerpen: de geschiedenis van het landgoed Nederrijk, een interview met uilenbeschermer (maar meer dan dat) Jan Jacobs, wespvlinders in Groesbeek, en een gesprek met een aanwonende van het geplande zonnepark Boersteeg. En we hebben weer een natuurboekbespreking!

(12 april 2021)
Verzet WMG tegen fietspad spoorkuil in de publiciteit
Zowel Omroep Gelderland als Een Vandaag (NPO1) maakten recent een reportage over het betonfietspad door de spoorkuil.

(27 maart 2021)
WMG is definitief tegen verbreding fietspad spoorlijn
Verbreding van het betonfietspad langs de voormalige spoorlijn zal alleen maar negatieve gevolgen hebben voor natuur en landschap. Om die reden zal de WMG niet mee gaan denken in het gemeentelijk afwegingsproces waarin de haalbaarheid van het voornemen zal worden onderzocht. De wethouder heeft aangegeven dat er geen middelen beschikbaar zijn voor versterking van natuur- en landschapswaarden. Bovendien ligt er nog steeds de onopgeloste kwestie van het te hoge aantal doodgereden zandhagedissen in de spoorkuil.

(24 februari 2020)
NLdoet voor de jeugd op zaterdag 29 mei 2021
We doen weer mee met NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds die dit jaar in het laatste weekend van mei plaatsvindt. Op zaterdag 29 mei 2021 organiseert de WMG, zoals inmiddels traditie is, een werkochtend voor kinderen in de Tullekesbom. Ieder kind mag een nestkast in elkaar zetten en na afloop mee naar huis nemen om in de eigen tuin op te hangen. Ook maken we wat extra kasten om op te hangen rond de Tullekesbom.

(15 februari 2021)
Beantwoording raadsvragen over verbreding fietspad spoorlijn
In de beantwoording van raadsvragen over de mogelijke verbreding van het fietspad langs de voormalige spoorlijn wordt verwezen naar overleg dat op 4 februari jl. heeft plaatsgevonden tussen gemeente en WMG. We beraden ons nu intern over de vraag of en hoe we bij het vervolgtraject betrokken willen zijn en zullen op korte termijn met ons standpunt naar buiten komen.

(11 februari 2021)
Geen zonnevelden kleiner dan 2 ha
Het gemeentebestuur heeft besloten om geen zonnevelden kleiner dan 2 ha toe te staan. Aanleiding voor het besluit is het gegeven dat er steeds meer burgers en bedrijven zijn die hun zonnepanelen niet op het dak maar op de grond willen leggen bijv. in de tuin. De WMG is het eens met het college dat dit een enorme verrommeling van het landschap teweeg zal brengen, terwijl de duurzaamheidswinst beperkt is.

(5 februari 2021)
Fietspad spoorkuil: beslissing op bezwaar inzake Wob verzoek
Eind januari ontvingen we de beslissing op bezwaar inzake het Wob-verzoek dat we eind december 2019 hadden ingediend. Omdat we niet de gevraagde stukken kregen, hadden we bezwaar gemaakt. Uiteindelijk na veel getreuzel kwam de zaak bij de bezwarencommissie en kregen we alles binnen. De manier waarop de gemeente is omgegaan met het Wob-verzoek is naar onze mening ver beneden de maat.

(22 januari 2021)
Beleidskader horeca voorlopig niet naar de raad
In de carrouselvergadering van 21 januari is het Beleidskader horeca unaniem niet geschikt geacht voor behandeling in de raadsvergadering van 28 januari. Alle fracties waren van mening dat er nog te veel vragen en te veel onduidelijkheden zijn om een goed besluit over dit stuk te kunnen nemen.

(19 januari 2021)
Beleidskader horeca: beter over nadenken
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft het college het zgn. Beleidskader horeca ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. De WMG maakt bezwaar tegen het slecht onderbouwde beleidsdocument. Het ruimhartig toestaan van horeca gerelateerde nevenactiviteiten op alle agrarische bedrijven zal ten koste gaan van de kwaliteit van ons landschap en de waarden van ons buitengebied.

(19 januari 2021)
Kweldruk van levensbelang voor De Bruuk
Helaas heeft ons pleidooi voor de aanleg van graften in het hellinggebied, in het kader van het project Aanpak wateroverlast Breedeweg, nog niet veel weerklank gevonden. Tijdens een zgn. toelichtingsmoment op 17 december 2020, met gemeente en waterschap, over de plannen voor de Breedeweg, werd ons te verstaan gegeven dat de eerste fase van het project al min of meer vast ligt en niet meer gewijzigd kan worden. Een gemiste kans.

(12 januari 2021)
Nog een pilot zonnepark aangewezen
Nadat het college in maart 2020 een drietal initiatieven voor zonneparken had geselecteerd als pilot voor verdere uitwerking, is er eind 2020 nog een vierde pilot aangewezen. In Groesbeek, aan beide zijden van de Boersteeg richting Lagewald, is een initiatief ingediend voor een zonnepark van in totaal 17 hectare.

(4 januari 2021)
Fietspad spoorkuil: stand van zaken Wob verzoek
Een jaar na indiening van ons Wob-verzoek hebben we dan eindelijk alle gevraagde stukken ontvangen. De laatste stukken kregen we ruim een maand na afloop van de zitting van de bezwarencommissie, nadat we er maar weer eens expliciet om hadden gevraagd, voor de vijfde keer!

Oudere berichten (van voor 1 januari 2021) vindt u in het nieuwsarchief