Mooksebaan

(29 juli 2021)
Pleidooi voor snelheidsverlaging
Op 14 juni 2021 heeft de gemeente Berg en Dal een tweetal verkeersbesluiten gepubliceerd, met als doel de vaak chaotische situatie op de kruising Mooksebaan-Biesseltsebaan (bij herberg 't Zwaantje) veiliger te maken. In het ene besluit staat dat er een stopstreep en stopborden worden geplaatst bij de Biesseltsebaan, het andere besluit betreft het verlagen van de maximumsnelheid op de Mooksebaan komend vanaf Groesbeek, in een zone van 100 meter voor de kruising, van 80 naar 60 km/uur. Op de kruising zelf gaat 50 km/uur gelden, nu geldt dat al op het hele traject vanaf 't Zwaantje naar Mook. De WMG heeft uiteraard geen bezwaar tegen deze verkeersbesluiten, tegelijkertijd zijn wij van mening dat er nog niet voldoende wordt gedaan voor de noodzakelijke verbetering van de veiligheid van mens en dier op de Mooksebaan.

Op de Mooksebaan is thans vanaf de bebouwde kom tot aan 't Zwaantje een maximumsnelheid van 80 km/uur toegestaan. Dat is best veel voor een niet-vlakke weg door het bos, met aan beide zijden dikke bomen vlak langs de weg. Waar zich bovendien een reeenpopulatie bevindt. Op de wegen door het Groesbeeks bos zijn jaarlijks tientallen aanrijdingen met wild. Uit onderzoek is gebleken dat de meest efficiƫnte manier om het aantal verkeersslachtoffers te beperken verlaging is van de maximum snelheid naar 60 km/uur. Dan ziet het ree het voertuig aankomen.

De gemeente heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat snelheidsverlaging op gebiedsontsluitingswegen zoals de Mooksebaan niet aan de orde is, maar wij denken dat er alle reden is om tot een ander inzicht te komen. Er is ook nog zoiets als een zorgplicht. Verkeer doet er hooguit een halve minuut langer over, daar staat tegenover een grotere veiligheid voor mens en dier.
De gemeente Mook-Middelaar heeft de snelheid over de hele Groesbeekseweg (verlengde van Mooksebaan, vanaf 't Zwaantje tot bebouwde kom Mook) vanwege de verkeersveiligheid en de veiligheid voor het wild reeds lang aangepast naar 50 km/uur. De WMG heeft daarom in een brief de gemeente Berg en Dal gevraagd om ook op de Mooksebaan de snelheid te verlagen, naar 60 km/uur.