Overige onderwerpen

Onderwerpen waarvoor (nog) geen afzonderlijke pagina op deze website is aangemaakt vind je hier.

Herinrichting Ooijse graaf

(11 augustus 2023)
Zienswijze ingediend op ontwerp bestemmingsplan
In de Ooijse graaf, naast Natura2000-gebied, is door ontzander K3 in samenwerking met Stichting Ark en een plan gemaakt voor nieuwe natuurontwikkeling op landbouwgrond, in ruil voor zandwinning. De WMG heeft vragen bij deze ruil, over de haalbaarheid van het plan en over de evt. gevolgen op de waterhuishouding in het naastgeleden Natura2000-gebied en heeft daarom een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan ingediend.