Geen windturbines in het Reichswald!

Nederlands-Duitse werkgroep actief
De WMG steunt de Nederlands-Duitse werkgroep die actief is tegen het voornemen om een windmolenpark in het Reichswald op te richten. De plannen kwamen eind 2012 aan het licht (zie het verslag van de informatieavond d.d. 2 november 2012). Helaas heeft de gemeenteraad van Kranenburg op 23 januari 2014 besloten tot verdere voortzetting van de procedures om de bouw te kunnen realiseren.

Het zou gaan om de bouw van 12 windturbines van totaal 200 m hoog in het zuidwestelijk deel van het Reichswald, tegen de Nederlandse grens aan. Gezien de ligging in het heuvelachtige landschap zou een dergelijk windmolenpark de omgeving op grote afstand ontsieren. Daarnaast zijn er zorgen over de ecologische gevolgen van windturbines op o.a. vogeltrekroutes over het Reichswald. De werkgroep waarin ook de WMG zitting heeft, volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal bezwaar aantekenen tegen de uitvoering van het plan.

Meer info vindt u op de Nederlands- en Duitstalige website van de actiegroep:
www.gegenwindReichswald.eu