Landgoed Nederrijk


(16 maart 2022)
WMG tegen bouwplannen op Landgoed Nederrijk
In een brief aan Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de WMG haar zorgen kenbaar gemaakt over het voornemen van het gemeentebestuur van Berg en Dal om akkoord te gaan met bouwplannen op Landgoed Nederrijk. Op 2 november 2021 nam het college het principebesluit om in te stemmen met het verzoek van de eigenaar (een beleggingsmaatschappij) van Landgoed Nederrijk om maar liefst 4 bouwblokken toe te kennen waarvan eentje van maar liefst 1.500 m³ in het hart van landgoed, in het zgn. druppelvormige perceel. De WMG vindt dit een slechte ontwikkeling. Volgens de eigenaar zouden de bouwplannen noodzakelijk zijn om middelen te verkrijgen waarmee achterstallig onderhoud aan het bosgebied kan worden weggewerkt. Volgens ons is dit nergens voor nodig en zelfs ongewenst. Onder het mom van 'revitalisering' gaat er een aantal dure woningen worden neergezet. Wij denken niet dat de natuur hier iets mee opschiet. Andere boseigenaren willen dan ook wel het rendement van hun bezit opvoeren met uitgifte van bouwblokken. Dit staat natuurlijk haaks op de doelstellingen van het natuurbeleid. Omdat de provincie verantwoordelijk is voor het beleid m.b.t. ruimtelijke ontwikkelingen in het Gelders Natuur Netwerk en de Gelders Ontwikkelingszone en haar goedkeuring moet verlenen aan de bouwplannen, hebben wij in eerste instantie het provinciebestuur benaderd.

Al sinds eind vorige eeuw wordt geprobeerd woningbouw op Landgoed Nederrijk voor elkaar te krijgen. Niet voor de eigenaar om er zelf te gaan wonen, maar als rendement op de gedane investering in de aankoop van het landgoed. Vorige colleges reageerden steeds afwijzend op deze verzoeken; men zag er geen meerwaarde in voor de natuur en ook geen maatschappelijke meerwaarde. Dit lijkt ons nog steeds een zeer valide standpunt. Er is geen maatschappelijk probleem dat om een oplossing vraagt.

Geschiedenis van landgoed Nederrijk
In het Groesbeeks Milieujournaal nr. 183 en 184 (hier te lezen op onze website) hebben Paul Thissen en Peter Pouwels de geschiedenis van het landgoed beschreven. Zeer lezenswaardig voor wie meer wil begrijpen van waarom het landgoed thans is wat het is.