Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.


Het laatste nieuws

Energietransitie: plan zonnepark Lagewald
Het inrichtingsplan voor zonnepark Lagewald dat het college in procedure wil brengen bevat veel te weinig ruimte voor natuur en landschap. Na protest van de buurt is een veld geschrapt en wil men de resterende velden volleggen met zonnepanelen. Het mooie voornemen om met de komst van het zonnepark tegelijkertijd het leefgebied van (akker)vogels zoals de patrijs te verbeteren, is daardoor als een kaartenhuis in elkaar gestort. De WMG vraagt om aanpassing van het plan.

Met LBG naar de Botterpot
Op zondag 4 juni organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een excursie in De Bruuk, botanisch een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Hier vind je nog blauwgraslanden met zijn grote diversiteit aan bijzondere plantensoorten. Voor wie in de gemeente Berg en Dal woont en nog nooit in De Bruuk is geweest, kom naar deze excursie en verbaas je over het natuurschoon zo dicht bij huis!

Milieujournaal 189
In het nieuwste Milieujournaal 189 (april 2023) aandacht voor het 50-jarig bestaan van de WMG. In dat kader blikken we hele jaar in het milieujournaal terug op onderwerpen waarmee we te maken hebben gehad, dit keer: de ruilverkaveling Groesbeek en de onverharde wandelpaden. Verder o.a. een reportage over Wijngaard Van Ditshuizen, voorheen tuinderij Zonneklaar, het oudste ecologische tuinbouwbedrijf van Groesbeek. De serie over ons voedsel kijkt dit keer naar spinazie. En we kunnen het tweede deel lezen van de geschiedenis van landgoed Sint-Jansberg.

Insectenhotels gemaakt
Tijdens de jaarlijkse NLdoet werkochtend voor de jeugd op 11 maart zijn dit jaar insectenhotels gemaakt. De houtafdeling van Pluryn had voor ons het hout voorgezaagd waarna de kinderen de hotels in elkaar konden spijkeren en vullen met riet, bamboe, brandnetelstengels, klei en schapenwol. Het was weer een prachtige ochtend, mede dankzij het lentezonnetje. Met dank aan het Oranjefonds.

Bestemmingsplan Groen Groesbeek
Op 16 maart 2023 stond het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad. Naar aanleiding van onze brief hierover waarin we onze zorgen uitspreken over de hydrologische onderbouwing van het plan hebben we overleg gehad met de projectontwikkelaar en gemeente. Daarbij zijn toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt om te voorkomen dat er door verstoring van leemlagen wijzigingen in grondwaterstromingen ontstaan.

Fietspad spoorkuil: hoe staat het met de zandhagedis?
Het overleg met de gemeente over het grote aantal gesneuvelde reptielen op het fietspad door de spoorkuil levert weinig nieuws op. De WMG heeft gevraagd om meer detaillering van het populatieonderzoek naar de zandhagedis, omdat wij ons zorgen maken over de stand van de populatie. Inmiddels zit het actieve seizoen 2022 er weer op. Het wachten is nu op de rapportage van Bureau Waardenburg.

Bezwaar tegen windturbines naast het Reichswald
De WMG heeft bij de Kreis Kleve bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van twee windturbines pal naast het Reichswald. De ecologische beoordeling is volgens ons onder de maat. Zo wordt veel te weinig rekening gehouden met het feit dat dit deel van de stuwwal van groot belang is voor de vogeltrek. Ook wordt miskend dat gevoelige broedvogels zoals wespendief, havik en rode wouw veel verder van hun nest foerageren dan de afstandsnorm die de vergunningaanvrager op basis van oud onderzoek hanteert.

Meer aandacht nodig voor verdrogingsproblematiek
We maken een nieuwe pagina aan over verdroging, een toenemend probleem dat onze natuur en ook de landbouw bedreigt. Wie denkt dat na een normaal regenjaar (2021), volgend op drie droge zomers, alles weer bij het oude is heeft het mis. Helaas was 2022 ook weer langdurig droog. Over een langere reeks van jaren bezien is er een gestage daling van de grondwaterstand in de stuwwal. En daarmee daalt ook de kweldruk in het lage deel van Groesbeek.