De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws

Landschapswandeling in het Schildbroek
Op zondagmiddag 30 juni a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek een publiekswandeling onder leiding van gidsen in het Schildbroek. Enigszins verstopt achter De Horst, nabij de Duitse grens, is hier sinds 2012 nieuwe natuur in ontwikkeling, met prachtige resultaten. De geschiedenis van het gebied krijgt ruimschoots aandacht, evenals de flora en fauna die in het nieuwe natuurgebied voorkomt.

(Inter)Nationaal Park Reichswald /Ketelwald
In 2023 heeft de deelstaat Nordrhein Westfalen bekend gemaakt een tweede Nationaal Park te willen aanwijzen. Daarvoor zijn zes kandidaatgebieden genomineerd waaronder het Reichswald. De WMG is warm voorstander van deze nominatie en spant zich ervoor in dat ook het Nederlandse bos op de stuwwal hierbij kan aansluiten. Met als doel een (Inter)Nationaal Park Reichswald/Ketelwald.

NLDoet 2024: Vleermuizenkasten gemaakt
Tijdens de jaarlijkse NLdoet werkochtend voor de jeugd op 16 maart zijn dit jaar vleermuizenkasten gemaakt. De houtafdeling van Pluryn had voor ons het hout voorgezaagd waarna ca. 45 kinderen de kasten in elkaar konden spijkeren en ook nog fraai hebben gedecoreerd met tekeningen op de voorkant. Het was weer een geslaagde ochtend, met dank aan het Oranjefonds voor de financiƫle bijdrage.

Energietransitie: zonnepark ZEBRA Millingen in procedure
Nadat een paar maanden eerder middels een omgevingsvergunning het groene licht werd gegeven aan de realisering van zonnepark Lagewald, is eind december 2023 het ontwerp bestemmingsplan voor het grote zonnepark tussen Leuth en Millingen ter inzage gelegd. Het plan is hier 50 ha zonnevelden (43 ha op land, 7 ha op water) aan te leggen, met de panelen in dichte oost-westopstelling. Daaromheen/naast wordt 50 ha landbouwgrond ingericht voor natuur en landschap.

Herinrichting Ooijse graaf
Naar aanleiding van onze kritische zienswijze op name de hydrologie in het ontwerp bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden met ARK/K3. Daarin is aangegeven dat er onlangs 5 ha extra grond voor natuur naast het projectgebied is aangekocht. Toegezegd is dat hierin naast rietmoeras ruimte komt voor ondiepe, altijd water bevattende kleiputplassen waarin de vegetatie van Krabbenscheer-Fonteinkruid tot ontwikkeling kan komen. Met deze afspraak is de grootste angel uit onze bedenking gehaald.