De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws

(Inter)Nationaal Park Reichswald /Ketelwald
In 2023 heeft de deelstaat Nordrhein Westfalen bekend gemaakt een tweede Nationaal Park te willen aanwijzen. Daarvoor zijn zes kandidaatgebieden genomineerd waaronder het Reichswald. De WMG is warm voorstander van deze nominatie en spant zich ervoor in dat ook het Nederlandse bos op de stuwwal hierbij kan aansluiten. Met als doel een (Inter)Nationaal Park Reichswald/Ketelwald.

NLDoet 2024: Vleermuizenkasten gemaakt
Tijdens de jaarlijkse NLdoet werkochtend voor de jeugd op 16 maart zijn dit jaar vleermuizenkasten gemaakt. De houtafdeling van Pluryn had voor ons het hout voorgezaagd waarna ca. 45 kinderen de kasten in elkaar konden spijkeren en ook nog fraai hebben gedecoreerd met tekeningen op de voorkant. Het was weer een geslaagde ochtend, met dank aan het Oranjefonds voor de financiƫle bijdrage.

Energietransitie: zonnepark ZEBRA Millingen in procedure
Nadat een paar maanden eerder middels een omgevingsvergunning het groene licht werd gegeven aan de realisering van zonnepark Lagewald, is eind december 2023 het ontwerp bestemmingsplan voor het grote zonnepark tussen Leuth en Millingen ter inzage gelegd. Het plan is hier 50 ha zonnevelden (43 ha op land, 7 ha op water) aan te leggen, met de panelen in dichte oost-westopstelling. Daaromheen/naast wordt 50 ha landbouwgrond ingericht voor natuur en landschap.

Herinrichting Ooijse graaf
Naar aanleiding van onze kritische zienswijze op name de hydrologie in het ontwerp bestemmingsplan heeft overleg plaatsgevonden met ARK/K3. Daarin is aangegeven dat er onlangs 5 ha extra grond voor natuur naast het projectgebied is aangekocht. Toegezegd is dat hierin naast rietmoeras ruimte komt voor ondiepe, altijd water bevattende kleiputplassen waarin de vegetatie van Krabbenscheer-Fonteinkruid tot ontwikkeling kan komen. Met deze afspraak is de grootste angel uit onze bedenking gehaald.

Vrijwilligers, bedankt!
Landschapsbeheer Groesbeek bedankt de deelnemers aan de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 4 november 2023. Onder leiding van Landschapsbeheer Groesbeek gingen maar liefst 70 deelnemers aan de slag in de spoorkuil. O.a. de Aardsterren en Aardmannetjes, twee natuurclubs van de WMG, waren van de partij. Over de hele spoorhelling tussen bruggetje en Biesseltsebaan is de opslag van Amerikaanse eik weggezaagd en afgevoerd. Daarmee blijft het gebied geschikt als leefgebied voor de zandhagedis.
Landschapsbeheer Groesbeek werkt elke eerste zaterdag van de maand aan natuur en landschap. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom.