Koningsven

Koningsven-De Diepen in oude luister herstellen
Het gebied het Koningsven-De Diepen, dat ligt in de Lob van Gennep tussen Gennep en Milsbeek, bestaat op dit moment vooral uit akkerland en weiland. Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint B.V. hebben een plan gemaakt om de oude natuurwaarden in dit gebied te herstellen. 

Het is de bedoeling dat er natte graslanden komen langs de voet van het Reichswald. Natuurvriendelijk ingerichte beken komen op de overgang tussen natuur en landbouw. De landbouw in de nabije omgeving krijgt een betere verkavelingssituatie. Toerisme en recreatie worden versterkt. Het gebied is reeds in trek bij wandelaars: het bekende lange-afstandswandelpad Pieterpad doorkruist het Koningsvengebied. Door de aanleg van wandelroutes via knuppelpaden en fietsroutes verbeteren de mogelijkheden voor extensieve recreatie.

Het plan draagt bij aan de integrale gebiedsontwikkeling in de Lob van Gennep. Het zorgt niet alleen voor het ontwikkelen van natuur, maar ook voor herverkaveling van landbouw en het vergroten van het waterbergend vermogen in het gebied. De werkgroep Lob van Gennep, die de integrale gebiedsontwikkeling bewaakt, heeft het plan bestudeerd en is er in grote lijnen positief over. Dat geldt ook voor de betrokken overheden: de provincie Limburg, de Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Gennep.

Deze overheden hebben op 30 augustus 2010 een intentieovereenkomst gesloten met Natuurmonumenten en Teunesen Zand en Grint B.V. Door die overeenkomst, waarin onder meer staat welke randvoorwaarden in acht moeten worden genomen, kan nu gestart worden met de verdere uitwerking van het plan. Op 20 september 2010 heeft een eerste informatieavond in Milsbeek plaatsgevonden.

Meer informatie op www.koningsven.nl