De Koepel


Bosvijver de Koepel of 't Koepeltje nabij de Knapheideweg kampt al langere tijd met veel te lage waterstanden, en regelmatig staat de historische vijver zelfs helemaal droog. In 2019 worden opnieuw herstelmaatregelen genomen.

In 2011 heeft Staatsbosbeheer een leemscherm in de grond geplaatst om het leeglopen van de vijver die door kwel wordt gevoed, tegen te gaan. Helaas heeft dat geen effect gehad. Er is te weinig aanvoer van grondwater en dit lijkt een permanente situatie te zijn. Er is nu een nieuw plan gemaakt dat in september 2019 zal worden uitgevoerd. Er zal een leemlaag op de bodem van de vijver worden aangebracht, zodat het opgevangen regenwater niet gemakkelijk kan wegzakken. De Koepel, die zowel van cultuurhistorisch als ecologisch belang (voor vijf soorten amfibieƫn) is, wordt daarmee een regenwatervijver. Momenteel wordt op detailniveau gewerkt aan het uitvoeringsplan. Dit zal vooraf worden afgestemd met direct betrokkenen uit de omgeving van de Koepel en ook zal het plan publiekelijk gepresenteerd worden.
Omdat de WMG zeer gehecht is aan de Koepel, ondersteunen wij het project met een bijdrage uit onze eigen middelen. Daarnaast wordt het mede gefinancierd door gemeente en provincie.

In het Groesbeeks Milieujournaal nr. 147-148 (april 2012) staat een uitgebreid artikel over de Koepel en de toen genomen maatregelen.