Natuur in het boerenland

Behalve de (grotere) natuurgebieden zoals Groesbeeks bos, de Duivelsberg, De Bruuk en Millingerwaard vinden we in het buitengebied steeds meer kleinere landschapselementen die een belangrijke waarde voor natuur en landschap in de gemeente Berg en Dal hebben:

De Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek beheert diverse landschapselementen in het cultuurlandschap, zoals de natuurkavels Hulschbroek, Kaalbroek, 't Slumke en Spoorgat, het Schildbroek en de Ecologische Verbindingszone Ubbergen-Groenlanden. In opdracht van de gemeente beheert de stichting de Galgenhei, Uleput, een houtwal, heggen en onverharde paden met bermen.
Meer informatie vindt u op de website www.ooijpolder-groesbeek.nl van de stichting.