Organisatie

Nieuw: Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 juni 2018 hebben de leden van de WMG ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. De naam is gewijzigd in Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal; vanwege de naamsbekendheid van de afkorting WMG blijven we onszelf WMG noemen. Het werkgebied van de vereniging wordt het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal. Ingestemd is met wijziging van de statuten.

De Werkgroep Milieubeheer Groesbeek is in 1973 opgericht en is al meer dan 40 jaar actief voor natuur en milieu in Groesbeek. Wij zijn een onafhankelijke vereniging met ruim 270 leden. Een deel daarvan is actief in één of meer activiteiten van de vereniging, zoals Landschapsbeheer Groesbeek, een van de jeugdnatuurclubs of het Groesbeeks Milieujournaal.


Doelstelling
Het statutaire doel van de WMG is: "het (doen) bewaren en scheppen van een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu".

Beleidsplan
We streven ons doel na door o.a.:
- overleg te voeren met relevante organisaties
- zienswijzen en evt. bezwaren in te dienen tegen overheidsplannen
- concrete projecten voor te stellen en uit te voeren
- het organiseren van educatieve activiteiten
- het uitvoeren van vrijwillig landschapsbeheer
- het geven van voorlichting
- publicatie van het Groesbeeks Milieujournaal.

Jaarverslag
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015

Bestuur
Jo de Valk, voorzitter
Joost Buers, secretaris
Anne-Marie van den Bosch, penningmeester
Henny Brinkhof
Gijs Looijen
Remco Vogel

Bestuursleden en alle andere vrijwilligers die actief zijn voor de WMG ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nr. 40144320

Financiën
Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Het financieel jaarverslag vindt u hier. De WMG is door de Belastingdienst erkend als zgn. algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift aan de WMG is daarom fiscaal aftrekbaar, wanneer deze aan de gebruikelijke voorwaarden van de fiscus voldoet.

Postadres
Postbus 26
6560 AA Groesbeek

Huisvesting
De WMG is sinds eind mei 2005 gehuisvest in de Tullekesbôm aan het Nijerf. Tullekesbôm is Groesbeeks dialect voor Eik. Naast het gebouw staat een imposante eik van meer dan 100 jaar oud. De Tullekesbôm is de vaste uitvalsbasis van de jeugdnatuurclubs. Daarnaast maakt Kindervakantiewerk Groesbeek jaarlijks gebruik van de faciliteiten. Ook scholen en andere belangstellenden kunnen hier op verzoek terecht voor tal van leuke en leerzame activiteiten op het gebied van natuur, milieu en landschap.