Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


Randvoorwaarden voor zonnevelden zijn noodzakelijk
De WMG heeft een inspraakreactie gegeven op de ontwerp-kaart met zoekgebieden en mogelijke locaties voor zonneparken op land en water. De Ruimtelijke visie Duurzame energieopwekking 2019 wordt op 12 december ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het belangrijkste punt dat volgens de WMG nog ontbreekt zijn de randvoorwaarden voor de landschappelijke en ecologische inpassing van zonnenvelden.

Milieujournaal, thema Groesbeeks bos
In het nieuwste milieujournaal staat het Groesbeeks bos centraal. Met een uitgebreid interview met Arjan Snel van Staatsbosbeheer over het kapbeleid. Verder een artikel waarin de ontwikkeling van de kapvlaktes in het Groesbeek bos wordt onderzocht. Dit keer ook aandacht voor de cultuurhistorie: Paul Thissen beschrijft hoe het particuliere landgoed De Wolfsberg staatsbos werd. In de serie 'Ons voedsel' gaat het dit keer over het varken.

Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
Niet verrassend, de initiatiefnemer heeft besloten door te willen gaan met zijn plan voor een melkfabriek op de locatie van de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp. De gemeente heeft nu een intentieovereenkomst met Kees Koolen gesloten.

Fietspad spoorkuil
Eind november 2019 is het 5 jaar geleden dat op schimmige wijze het betonfietspad door de spoorkuil werd aangelegd. Wat volgde was nog meer onenigheid met de toezichthouder van de rijksoverheid en een onderzoek van de gemeentelijke rekenkamercommissie, met ontluisterende conclusies. Gemeente en WMG legden het geschil bij met een overeenkomst waaraan de gemeente zich vervolgens weer niet wilde houden. Binnenkort op deze website een terugblik en de huidige stand van zaken.