Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


Doe mee met de Natuurwerkdag op 2 november
Natuurlijk doet Landschapsbeheer Groesbeek weer mee aan de Landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 2 november. We maken dit jaar een uitstapje over de gemeente- en provinciegrens, want we gaan aan het werk in een stuk bos van Natuurmonumenten nabij de Mookerschans. Jong en oud zijn welkom om mee te helpen.

Herfst is geur en kleur
Op zondagmiddag 17 november a.s. organiseert Landschapsbeheer Groesbeek haar jaarlijkse herfstwandeling. Plaats is het Kraaiendal, een van de mooiste stukken van het Groesbeeks bos. Er staan oude beukenbomen en ook zeldzaam oude dennenbomen. Alle kans dus om veel verschillende soorten paddenstoelen te vinden.

Energietransitie, grootschalige zonnevelden zijn ongewenst
De WMG heeft een inspraakreactie gegeven op de ontwerp-kaart met zoekgebieden en mogelijke locaties voor zonneparken op land en water. Ons voorstel is om gebruik te maken van een beslisladder waarbij eerst wordt ingezet op energiebesparing en energieopwekking op bestaande daken en bebouwing. Ook zijn wij voorstander van kleinschalige pilots om ervaring op te doen met landschappelijk en ecologisch ingepaste zonnevelden.

Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
Niet verrassend, de initiatiefnemer heeft besloten door te willen gaan met zijn plan voor een melkfabriek op de locatie van de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp. De gemeente heeft nu een intentieovereenkomst met Kees Koolen gesloten.

Gezocht: nieuwe Aardhommels
Met een kamp in de Ooijpolder hebben de Aardhommels hun jaar onlangs afgesloten. De jeugdnatuurclub voor kinderen van 8 t/m 12 jaar start na de zomervakantie weer op. Er is plaats voor nieuwe aanmeldingen. Vind je het leuk om er op uit te trekken in de natuur en daarover van alles te weten te komen, meld je dan aan bij de leiding.

Fietspad spoorkuil: terugblik op raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op 25 april jl. heeft Henny Brinkhof namens de WMG gebruik gemaakt van het spreekrecht en de raad opgeroepen ervoor te zorgen dat de gemeente zich aan de afspraken houdt. Wat er precies over en weer is gezegd, kunt u nalezen op onze website.