Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


[Voorbeeld van een zonnepark, foto Wikipedia/44BART44]

Energietransitie, kaart met locaties ter inzage
Tot en met 23 juli 2019 ligt de ontwerp-kaart met zoekgebieden en mogelijke locaties voor zonneparken op land en water ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Ook organiseert de gemeente infoavonden. Het is een zeer belangrijk onderwerp voor wie het landschap van Berg en Dal een warm hart toedraagt. Zie ook Milieujournaal 175/176.

Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
Niet verrassend, de initiatiefnemer heeft besloten door te willen gaan met zijn plan voor een melkfabriek op de locatie van de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp. De gemeente heeft nu een intentieovereenkomst met Kees Koolen gesloten.

Gezocht: nieuwe Aardhommels
Met een kamp in de Ooijpolder hebben de Aardhommels hun jaar onlangs afgesloten. De jeugdnatuurclub voor kinderen van 8 t/m 12 jaar start na de zomervakantie weer op. Er is plaats voor nieuwe aanmeldingen. Vind je het leuk om er op uit te trekken in de natuur en daarover van alles te weten te komen, meld je dan aan bij de leiding.

Fietspad spoorkuil: terugblik op raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op 25 april jl. heeft Henny Brinkhof namens de WMG gebruik gemaakt van het spreekrecht en de raad opgeroepen ervoor te zorgen dat de gemeente zich aan de afspraken houdt. Wat er precies over en weer is gezegd, kunt u nalezen op onze website.