Downloaden

Audiotour Grenzland-DraisineAudiotour Grenzland-Draisine "Natuur op het spoor"

Naar buiten!

Wandelroute Heide op de stuwwalWandelen en kijken naar heideherstel op de stuwwal

Een van de naamstenen van voormalig landgoed Hooge Hoenderberg

De zandhagedis profiteert van het heideherstel en het opschonen van de spoorkuil

De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal zet zich in voor een goede verhouding tussen natuur, woon-, werk- en leefmilieu in de gemeente Berg en Dal.

Het laatste nieuws:


[Foto: het Schildbroek, een van de natuurparels in de gemeente Berg en Dal]

LBG-wandeling door het Schildbroek
Op zondagmiddag 30 juni a.s. kunt u met de natuurgidsen van Landschapsbeheer Groesbeek een mooie wandeling maken door het Schildbroek, een van de verborgen natuurparels in onze gemeente. Sinds 2012 vindt daar natuurontwikkeling plaats die al heel mooie resultaten voor flora en fauna heeft laten zien.

Milieujournaal, themanummer Klimaatverandering
Begin mei is Milieujournaal 175/176 uitgebracht. Een dubbelnummer over klimaatverandering. Met uitgebreide artikelen over de energietransitie o.a. over de plannen van de gemeente Berg en Dal die mogelijk gaan leiden tot grootschalige energieopwekking in het buitengebied. Daarover hebben we een nieuwe pagina Energietransitie op deze website aangemaakt.

Geitenhouderij nabij Millingen ongewenst
Na beroep van omwonenden heeft de rechtbank de verleende vergunning voor een grote geitenhouderij vernietigd. Er was niet voldaan aan de procedurele vereisten. Het vergunningproces moet opnieuw worden doorlopen. De WMG (sinds juni 2018 actief in heel de gemeente Berg en Dal) zal dit kritisch volgen.

Fietspad spoorkuil: terugblik op raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering op 25 april jl. heeft Henny Brinkhof namens de WMG gebruik gemaakt van het spreekrecht en de raad opgeroepen ervoor te zorgen dat de gemeente zich aan de afspraken houdt. Wat er precies over en weer is gezegd, kunt u nalezen op onze website.

Herstel van de Koepel
Bosvijver de Koepel of 't Koepeltje nabij de Knapheideweg kampt al langere tijd met veel te lage waterstanden, en regelmatig staat de historische vijver zelfs helemaal droog. In najaar 2019 worden opnieuw herstelmaatregelen uitgevoerd, in samenwerking met de WMG.

Ingrijpende toekomstplannen Orientalis
Mogelijk een nieuw hoofdpijndossier: de toekomstplannen van Museumpark Orientalis. Er is een ingrijpend (bouw)plan naar buiten gebracht om het al jaren kwakkelende museum in de benen te houden.

Nieuwe poging om melkfabriek door te drukken
Niet verrassend, de initiatiefnemer heeft besloten door te willen gaan met zijn plan voor een melkfabriek op de locatie van de leegstaande kippenfarm aan de Dennenkamp.

Plan Speeltuin Kerkstraat bijgesteld
Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken tussen de bemiddelaar en bezwaarmakers en initiatiefnemers is een gewijzigd inrichtingsplan opgesteld. De WMG is daarmee akkoord.